thermacuts
sześciopak


Serie i cykle szóstki Weidera

Chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć o konieczności systematycznego wykonywania całego programu. Między poszczególnymi seriami można zrobić sobie krótką przerwę, podczas której warto rozciągać mięśnie brzucha robiąc np. mostek. Przerwy nie są zalecane między poszczególnymi cyklami. Jak już wspomnieliśmy, ćwiczenia powinny trwać około 40 minut (nie wliczając czasu na przerwy). Ćwiczenia A6W wykonuje się cyklicznie, tj. poprzez powtarzanie danych ćwiczeń w seriach. Chcielibyśmy wyjaśnić teraz, czym jest cykl i seria:

Cykl – powtórzenie każdego ćwiczenia jednego po drugim po jeden raz. Ilość cykli oznacza więc, ile razy, bez wykonywania przerwy, trzeba kontynuować dane powtórzenia.

Seria – to wszystkie cykle, jakie należy wykonać danego dnia, przy czym nie ma potrzeby wykonywania ich bezpośrednio po sobie. Między poszczególnymi seriami trzeba odpocząć co najmniej 3 minuty. Do kolejnej serii możemy podejść nawet po godzinie, w zależności, jak nam pasuje.

Istnieją dwie metody interpretacji harmonogramu. Omówimy je na przykładach zakładając, że mamy czwarty dzień pierwszego tygodnia (3 serie, 6 cykli).


Przykład 1:

Wykonujemy każde ćwiczenie tyle razy, ile jest cykli, po czym przechodzimy do kolejnego elementu treningu. Wykonanie wszystkich sześciu ćwiczeń oznacza ukończenie serii.

1 ćwiczenie po 6 razy na każdą nogę
2 ćwiczenie 6 razy
3 ćwiczenie po 6 razy na każdą nogę
4 ćwiczenie po 6 razy
5 ćwiczenie po 6 razy na każdą nogę
6 ćwiczenie po 6 razy

W ten sposób ukończmy 1 serię ćwiczeń. Czwarty dzień przewiduje wykonanie 3 serii, więc wyżej wymieniony program należy powtórzyć 3 razy bez przerw między poszczególnymi ćwiczeniami.

Przykład 2:

Metoda ta przewiduje wykonanie każdego ćwiczenia tylko 1 raz, po czym natychmiast przechodzimy do kolejnego rodzaju ćwiczenia. Wykonanie wszystkich z sześciu ćwiczeń po 1 razie oznacza jeden cykl.

1 ćwiczenie po 1 raz na każdą nogę
2 ćwiczenie 1 raz
3 ćwiczenie po 1 raz na każdą nogę
4 ćwiczenie po 1 raz
5 ćwiczenie po 1 raz na każdą nogę
6 ćwiczenie po 1 raz

W dniu 4 mamy 6 cykli, więc aby wykonać jedną serię, wykonujemy powyższy program 6 razy bez przerwy. Po każdej z serii dopuszcza się przerwę, jednak trzeba pamiętać o konieczności przećwiczenia wszystkich serii na dany dzień (w tym wypadku 3). Taka forma jest bardziej polecana przez trenerów fitness, gdyż nie powoduje ona zmęczenia tylko jednej partii mięśni, lecz rozkłada napięcie mięśniowe równomiernie na wszystkie partie. Dzięki temu osiągnąć możemy lepsze rezultaty niż podczas stosowania pierwszej interpretacji harmonogramu.